Firmy

Prowadzenie firmy lub zespołu ludzi to nie praca. To misja, ale też wyzwanie. Prawdziwy lider rozwija się każdego dnia, a inspiracji szuka na każdym kroku.

Psychologia sprzedaży

 • zapoznanie z typologią osobowości C.G. Junga
 • rozpoznawanie typów osobowości
 • efektywna komunikacja, czyli jak dostosować się do danego typu klienta
 • typy osobowości w sprzedaży

Od początku – gdzie zaczyna się sprzedaż

 • przygotowanie do spotkania
 • zerowy etap procesu sprzedaży
 • dress code
 • pierwsze wrażenie
 • logika a emocje w sprzedaży

Krok po kroku – proces sprzedaży

 • etapy rozmowy handlowej
 • od etapu zerowego do obsługi posprzedażowej
 • etapy procesu sprzedaży
 • techniki zamykania sprzedaży

Zarządzanie czasem

 • techniki organizacji i zarządzania czasem
 • prokrastynacja a nawyki
 • skuteczne wyznaczanie celów i motywacja
 • czas a typologia osobowości

Telefoniczna obsługa klienta

 • jak się wyróżnić przez telefon
 • uśmiech do słuchawki – emocje przez telefon
 • skrypty i schematy a swoboda handlowca

Zacznij od siebie

 • emocje w pracy handlowca
 • motywacja
 • metody radzenia sobie ze stresem
 • narzędzia do stosowania od jutra

Budowanie zespołu

 • rekrutacja
 • synergia w zespole – jak dobierać członków zespołu
 • „kolorowy” zespół – typologia osobowości w pracy menadżera
 • najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać

Zarządzanie zespołem

 • rozwiązywanie problemów
 • coaching indywidualny i grupowy
 • zarządzanie sytuacyjne
 • delegowanie i rozliczanie

Negocjacje

 • podstawowe techniki negocjacyjne
 • najczęściej popełniane błędy
 • asertywność
 • rodzaje negocjacji
 • negocjacje a konflikty

Coaching jako narzędzie rozwoju firmy

 • coaching to nie bycie szefem, czyli współpraca popłaca
 • zadawanie pytań i aktywne słuchanie jako narzędzia poprawy jakości pracy
 • autocoaching – jak uczyć się na błędach i wyciągać wnioski
 • feedback, czyli jak dawać informację zwrotną
 • coaching sprzedażowy

Praca handlowca a zdrowie psychofizyczne

 • jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego
 • równowaga życie/praca
 • stres i jego (dobre i złe) konsekwencje
 • zdrowotne aspekty pracy handlowca

Sprzedaż XXI wieku

 • najnowsze trendy w sprzedaży
 • pokolenie Y – jak robić z nimi interesy
 • nowoczesna technologia w sprzedaży
 • efektowna i efektywna prezentacja

Komunikacja w przedsiębiorstwie

 • komunikacja pracowników a efektywność firmy
 • szumy komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić
 • narzędzia wspierające komunikację